Sklep stacjonarny
Nowości

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.miniszop.pl, prowadzonego przez firmę Tuptu Wioleta Gąsinska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 531-138-80-55, REGON: 142430727, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 45 lok. Lu7, Warszawa 01-355, tel.: 603 200 254, e-mail: sklep@miniszop.pl

NR RACHUNKU BANKOWEGO: ING Bank Śląski, 55 1050 1041 1000 0090 7485 1537

 

 1. Klientem sklepu może być: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Polski.
 3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
 4. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów transportu do Klienta.
 5. Razem z przesyłką dostarczane są: paragon lub na życzenie klienta faktura VAT.
 6. Przyjmowane są  następujące formy płatności: pobranie (za towar można zapłacić podczas odbioru towaru od doręczyciela; przelew na konto/przedpłata (wpłata na konto sklepu przed wysyłką towaru), gotówką (przy odbiorze osobistym).
 7. Płatności należy kierować na następujące konto bankowe: ING Bank Śląski, 55 1050 1041 1000 0090 7485 1537. w tytule płatności należy wpisać nr zamówienia.
 8. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą: formularza z koszykiem zakupów lub e-maila.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 10. Czas realizacji zamówień zależy od formy wybranej zapłaty za towar. W przypadku wyboru pobrania, towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia. W przypadku wyboru gotówki, towar gotowy jest do odbioru w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia. W przypadku wyboru przelewu na konto/przedpłaty, towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni roboczych od daty wypływu zapłaty na rachunek bankowy wskazany w niniejszym Regulaminie. Brak wpłaty (lub odbioru - w przypadku wyboru opcji "odbiór osobisty") w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenie przyjęcia zamówienia powoduje jego anulację.
 11. Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji, bez podawania przyczyny.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 13. Koszt dostawy: Przesyłka kurierska (realizacja po przedpłacie): 16 PLN; Przesyłka kurierska pobraniowa: 20 PLN; Paczkomat: 9,90 PLN.
 14. Istnieje możliwość wymiany towaru na produkt o innym rozmiarze, kolorze, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany. Koszt przesyłek w takim przypadku ponosi klient. Koszty przesyłek w przypadku błędnej realizacji z winy sklepu, ponosi sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sklep).
 15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 16. Oferowane towary są fabrycznie nowe i objęte 24-miesiączną gwarancją.
 17. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 18. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne, w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

ZAŁĄCZNIK nr 1- Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
[stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

 Prawo odstąpienia od umowy 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę Tuptu Wioleta Gąsinska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 531-138-80-55, REGON: 142430727, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 45 lok. Lu7, Warszawa 01-355, tel.: 603 200 254, e-mail: sklep@miniszop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane poczt lub pocztą elektroniczną). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy za pomocą przelewy na wskazany numer rachunku bankowego, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat
Tuptu Wioleta Gąsińska

ul. Powstańców Śląskich 45 lok. Lu7

01-355 Warszawa

Adres email:sklep@miniszop.pl


Ja … niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ...

– Data zawarcia umowy … /odbioru ...
– Imię i nazwisko konsumenta ...

- Nr rachunku konsumenta ...
– Adres konsumenta ...
– Podpis konsumenta ... (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
– Data ..

Promocje
Mapa strony
Rozmiary
Regulamin
Porady
Polityka Prywatności
Kontakt
Mapka dojazdu